Dây chuyền tuyển rửa & phân loại than

Mô hình thiết kếẢnh sản phẩm

Link video một số dây chuyền tuyển rửa than đã hoạt động lâu năm do Công ty Cổ phần Đông Hà chế tạo

https://www.youtube.com/watch?v=0PQjlfpIGFo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3Yu43kfgEqE&feature=youtu.be