THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VẬN THĂNG XÂY DỰNG

Năm 2016, Công ty Cổ phần Đông Hà đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống vận thăng ( máy nâng xây dựng ) phục vụ cho việc xây dựng các tòa nhà cao tầng, giảm bớt tải trọng nặng cho cần trục, giảm thiểu được chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả cao.